Hva er spotpris strøm og hva er dagens spotpris?
Published on

Hva er spotpris strøm og hvordan påvirker det din regning?

Spotpris strøm er en pris som fastsettes hver time og reflekterer tilbud og etterspørsel i kraftmarkedet. Denne prisen kan svinge daglig, påvirket av faktorer som værforhold, produksjon av fornybar energi, og politiske beslutninger.

Hvordan Beregnes Spotprisen?

Spotprisen blir beregnet daglig av Nord Pool (https://www.nordpoolgroup.com/en/), som er det ledende kraftmarkedet i Europa. Prisen fastsettes hver dag for neste døgn, basert på tilbud og etterspørsel i markedet. Denne prosessen involverer bud fra både produsenter og forbrukere av elektrisitet, og en algoritme brukes for å fastsette den endelige prisen basert på disse budene.

Nord pool daglig strømpris i Norge 12.12.2023 til 5.12.2023

Nord pool daily electricity price in Norway 12.12.2023 to 5.12.2023. See the past 30 days prices.

Fakturering av Spotpris

Når det gjelder å fakturere spotprisen, mottar kunder som har en spotprisavtale en månedlig faktura basert på timene de bruker mest elektrisitet. Det blir tatt utgangspunkt i målerstanden ved begynnelsen av måneden og ved slutten av måneden, og differansen mellom disse to tidspunktene er det totale forbruket. Hver time i denne perioden vil ha en unik spotpris, og alle timene legges sammen for å komme opp med den totale kostnaden.

Din partner i energimarkedet

Vstrøm AS tilbyr skreddersydde strømavtale, inkludert spotprisavtaler, og hjelper bedrifter med å forstå deres energiforbruk og dets påvirkning på regningen. Vårt team av energieksperter veileder deg gjennom hele prosessen, fra å forstå spotpris strøm til å håndtere fakturering og forutsi fremtidige energipriser.

Vi tilbyr ulike avtaletyper tilpasset din virksomhets behov. Vårt mål er å sikre at du betaler for den mest kostnadseffektive energiløsningen, samtidig som du støtter bærekraftig og miljøvennlig energiproduksjon.

Bidra til en Grønnere Fremtid

Med Vstrøm AS får du ikke bare en strømavtale, men også muligheten til å bidra til en mer bærekraftig fremtid. Vi tror på å gi bedrifter riktig informasjon og veiledning for å gjøre informerte valg i energimarkedet.

Vi håper denne forklaringen har gjort det klarere hva spotpris strøm er og hvordan det påvirker din strømregning. Husk at du alltid har et valg når det gjelder strømpriser, og Vstrøm AS er her for å hjelpe deg med å ta det beste valget for din virksomhet.