Fornybarenergi og opprinnelsesgarantier for Strøm
Published on

Hva er opprinnelsesgarantier for strøm? 

Hva ligger bak strømmen vi bruker hver dag, og hvordan kan vi være sikre på at den er produsert på en etisk og miljøvennlig måte? Svaret ligger i opprinnelsesgarantier for strøm - et kraftig verktøy som bekrefter hvor og hvordan strømmen vi bruker er produsert. 

Opprinnelsesgarantier for strøm sikrer at enhver kilowattime med strøm du bruker kommer fra en fornybar kilde, enten det er vann-, vind-, sol-, eller bioenergi. Disse garantiene fungerer som en sertifisering som viser at energileverandøren har produsert og levert strøm fra fornybare ressurser og ikke fra forurensende kilder. Men hvorfor er dette viktig? Og hvordan kan Vstrøm garantere for at all energi vi leverer er 100% fornybar? 

Betydningen av opprinnelsesgarantier for strøm 

Vi lever i en tid hvor klimaendringer og bærekraft er blant de mest presserende problemene. Måten vi produserer og bruker energi på er en av de viktigste faktorer som påvirker disse problemene. Ved å velge en energileverandør som tilbyr opprinnelsesgarantier for strøm, kan bedrifter bidra til en mer bærekraftig fremtid. Prosessen er ganske enkel – for hver kilowattime strøm som produseres fra fornybare kilder, blir det laget en garanti. Når du kjøper grønn strøm, slettes denne garantien. Dette sikrer en én-til-én-korrespondanse mellom produksjon og bruk av grønn kraft. 

Hvordan Vstrøm sikrer 100% fornybar energi? 

Her hos Vstrøm tar vi vårt miljøansvar seriøst. Vi vet at våre kunder ønsker å redusere sitt karbonavtrykk, og vi er stolte over å kunne hjelpe dem med å nå dette målet gjennom våre skreddersydde strømavtaler. Men hvordan kan vi garantere 100% fornybar energi? 

Enkelt sagt, vi kjøper opprinnelsesgarantier tilsvarende strømforbruket ditt. For hver kWh du bruker, kjøper og sletter vi en opprinnelsesgaranti – dette sikrer at det finnes et fysisk bevis på at den energien du har brukt, kommer fra en fornybar kilde. Vårt team av dedikerte energieksperter følger kontinuerlig med på energimarkedet for å sikre at vi leverer den mest kostnadseffektive, men samtidig miljøbevisste løsningen. 

Vi er også stolte over å tilby en skreddersydd avtale til bedrifter. Dette innebærer at vi ikke bare leverer fornybar strøm, men også tilbyr grundig energirådgivning for å hjelpe bedriftene med å redusere sitt totale energiforbruk. 

Opprinnelsesgarantier for strøm er et essensielt redskap for å fremme produksjon av ren energi og støtte bedrifter i sin overgang mot bærekraft. Ved å velge Vstrøm, får du ikke bare tilgang til 100% fornybar energi, men også en partner som er dedikert til å hjelpe deg med å ta de beste, mest miljøvennlige valgene for din bedrift. La oss sammen ta steget mot et mer bærekraftig Norge!